Cập nhật toàn bộ sản phẩm về những căn nhà được bán trên thị trường tại khu dự án 4,5ha, đất đường Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.

Cập nhật toàn bộ sản phẩm về những căn nhà được bán trên thị trường tại khu dự án 4,5ha, đất đường Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.