Nhận ký gửi mua bán, làm pháp lý, xây dựng khu dự án đất Đường Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.

Nhận ký gửi mua bán, làm pháp lý, xây dựng khu dự án đất Đường Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.