Khi có thông tin giá gốc, chính sách về giá, sẽ cập nhật cho quý khách hàng nắm rõ tại Khu dân cư Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.

Khi có thông tin giá gốc, chính sách về giá, sẽ cập nhật cho quý khách hàng nắm rõ tại Khu dân cư Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè.