Chúng tôi sẽ công bố chi tiết thông tin chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán và pháp lý của dự án Khu dân cư Phước Kiển - đường Đào Sư Tích

Chúng tôi sẽ công bố chi tiết thông tin chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán và pháp lý của dự án Khu dân cư Phước Kiển - đường Đào Sư Tích