Pháp lý chi tiết dự án Khu dân cư Phước Kiển, đường Đào Sư Tích & Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Toàn bộ văn bản về Pháp lý dự án đất nền Đường Đào Sư Tích, Nhà Bè.

Ngày đăng: 25-09-2017

1,405 lượt xem

GIAI ĐOẠN 01:

CĂN CỨ THEO GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT ĐÃ CẤP GỒM CÁC THỬA ĐẤT SAU:

Thửa 102, 103, 514, 681, 538, 601, 518, 79, 680 tờ bản đồ số 11, xã Phước Kiển, Nhà Bè.

- Văn bản số: 3295/UBND-QLĐT, của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nhà Bè, ký ngày: 29 tháng 12 năm 2017. Về việc "Xác nhận hoàn thành các hạng mục chính của công trình hạ tầng kỹ thuật tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè".

- Quyết Định số: 4540/QĐ-UBND, ký ngày 30 tháng 08 năm 2016, Về việc “Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (Nam Sài Gòn giai đoạn 3) xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè”.

+ Căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012.

+ Căn cứ Đồ án  điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Nam Sài Gòn giai đoạn 3) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013.

+ Xét đề nghị của Sở QH - Kiến Trúc tại tờ Trình số 2801 TTr-SQHKT ngày 06 tháng 07 năm 2016 về  trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu  tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

- Văn bản số: 278/UBND-QLĐT, ký ngày 25 tháng 01 năm 2017, Về việc”Chấp thuận phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè”. Do Phòng Quản Lý Đô thị huyện Nhà Bè cấp.

+ Kết luận của Thường trực  Ủy ban nhân dân Huyện tại cuộc họp ngày 28/11/2016 (Thông báo số 311/TB-VP ngày 28/11/2016) về chấp thuận theo đề xuất tại Tờ trình 3351/TTr-QLĐT ngày 23/11/2016 của Phòng Quản lý đô thị.

+ Căn cứ Công văn số 1272/SGTVT-CTN ngày 20/01/2017 của Sở Giao thông vận tải về san lấp nhánh rạch cụt phục vụ kết nối giao thông tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

+ Xét tờ trình 261/TTr-QLĐT ngày 24/01/2017 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy Ban nhân dân huyện Nhà Bè. 

- Văn bản số: 8560/SGTVT-XD, ký ngày 31 tháng 05 năm 2017, về việc "Kết nối giao thông hẻm 119, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và đường Đào Sư Tích, huyện Nhà Bè" của Sở Giao thông Vận tải - Thành phố Hồ Chí Minh.

PHÁP LÝ NHÀ Ở LIÊN KẾ XÂY SẴN KHU D - KDC PHƯỚC KIỂN - ĐƯỜNG ĐÀO SƯ TÍCH:

- Giấy phép xây dựng số: 1293/GPXD-UBND, ký ngày 05 tháng 09 năm 2017, do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nhà Bè cấp. (đính kèm bản vẽ XD)

- Giấy phép xây dựng số: 1295/GPXD-UBND, ký ngày 05 tháng 09 năm 2017, do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nhà Bè cấp. (đính kèm bản vẽ XD)

GIAI ĐOẠN 02:

- Văn bản số: 3289/UBND-QLĐT, của UBND huyện Nhà Bè, ký ngày 29 tháng 12 năm 2017, về việc " Chấp thuận phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đơn của một số hộ dân tại xã Phước Kiển, Nhà Bè".

 

Liên hệ mua ngay dự án đất nền đường Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Phước Kiển:

KHU DÂN CƯ ĐÀO SƯ TÍCH - PHƯỚC KIỂN

- B6, đường D4, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

- Web: Phuockien.vn

- Email: nguyenle.real@gmail.com

- Liên hệ Phòng Kinh Doanh:

- Hotline:

  0936 666 059

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE


HOTLINE:
0936 666 059

 

FANPAGE