Cập nhật nhà mẫu, pháp lý, tiến độ dự án đất Đường Đào Sư Tích, Phước Kiển Nhà Bè.

Cập nhật nhà mẫu, pháp lý, tiến độ dự án đất Đường Đào Sư Tích, Phước Kiển Nhà Bè.